Cennik

Zajęcia regularne w grupach

Do uczestnictwa w zajęciach regularnych w grupach upoważnia wykupienie karnetu, który należy każdorazowo okazać przed rozpoczęciem zajęć.

Karnety ważne są ważne na określoną ilość wejść przez określoną ilość tygodni, licząc od dnia zakupu karnetu.

Na karnecie wypisana jest data jego ważności, ilość wejść w danym miesiącu oraz dzień i godzina, przypisana uczestnikowi zajęć.

Podstawowe karnety na zajęcia regularne (mata, 5 osób) z użyciem małego sprzętu), oraz zajęcia Spine Corrector:

Ilość wejść Cena
4 wejścia 200 zł
6 wejść (6 Tygodni z Pilatesem) 300 zł
8 wejść 360 zł

Zajęcia online

Karnet 4 zajęcia 140 zł
Karnet 8 zajęć 240

Zajęcia jednorazowe i indywidualne

Rodzaj zajęć Cena
Pojedyncze wejście na zajęcia stacjonarne 65 zł / godzinę
Zajęcia w grupach 2* lub 3 osób 100* / osobę / godzinę 80 /osoba / godzinę
Zajęcia indywidualne 160 zł / godzinę

Zajęcia dla początkujących

Zapisy na zajęcia

Zapisów dokonuje się:

mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: studio@pilatesdlazdrowia.pl

lub telefonicznie: 607 615 061

Odpłatność

Odpłatność za karnety należy uiszczać najpóźniej w ostatnim dniu ważności poprzedniego na kolejną wybraną ilość wejść; z góry, przelewem na konto bankowe lub gotówką, w ostatnim dniu ważności poprzedniego karnetu.

Odpłatności za zajęcia indywidualne dokonuje się na konto podane powyżej, lub gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

W celu zagwarantowania sobie miejsca na zajęciach 6 tygodni z Pilatesem lub warsztatach, należy po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia, dokonać wpłaty całości kwoty na podane w mailu konto bankowe w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie jej po tym terminie nie gwarantuje udziału w zajęciach.

Dane do przelewu

Studio Pilatesu Barbara Ziółkowska

ING Bank Śląski nr konta: 85 1050 1357 1000 0091 4174 7049